Natura jest nam bliska

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE I PRZYJAZNE OTOCZENIE TO GŁÓWNE WARTOŚCI, KTÓRYMI SIĘ KIERUJEMY.

Firma Fagus Sp. z o. o. realizuje swoją misję poprzez utrzymywanie otoczenia w czystości, urządzanie i konserwację terenów zieleni oraz zmniejszenie zanieczyszczeń. W naszych działaniach dążymy do minimalizacji ilości odpadów przekazywanych na składowiska, na które oddawane są wyłącznie odpady nie nadające się do powtórnego wykorzystania. Do realizacji pracy wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt techniczny renomowanych firm oraz nowoczesne technologie przyjazne dla środowiska. Posiadamy rzetelny nadzór nad świadczonymi usługami.