Fagus – Natura jest nam bliska logo 
 

Kompleksowa pielęgnacja zieleni: miejskiej- przyulicznej, parkowej, komunalnej

 

Prace ogrodnicze na terenach zieleni miejskiej:
• Zakładanie terenów zieleni przy obiektach użyteczności publicznej,
• Nasadzenia drzew i krzewów,
• Konserwacja zieleni niskiej i wysokiej,
• Koszenie i renowacja trawników,
• Grabienie wiosenne i jesienne,
• Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów,
• Formowanie żywopłotów,
• Zakładanie nasadzeń rabatowych,
• Obsadzanie kwietników,
• Zakładanie trawników z siewu i rolki.
Aby dodatkowo wzbogacić tereny zielone nasza oferta obejmuje również dostarczanie elementów małej architektury: ławek, koszy, donic, kwietników, ogrodzeń oraz słupków metalowych.