Pielęgnacja i zakładanie zieleni

Przez cały rok firma Fagus Sp. z o.o. oferuje bradzo duży szerg usług z zakresu pielęgnacji, a także zakładania zieleni i terenów zielonych.

Oferujmy kompleksowe wykonywanie przedstawionych poniżej usług, nie tylko dla instytucji, ale także dla przedsiębiorstw. Do wykonywania usług korzystamy z profesjonalego sprzętu, który obsługiwany jest przez wykwalifikowanych pracowników.

Usługi pielęgnacyjne

 • Pielęgnacja zieleni w parkach, skwerach
 • Pielęgnacja zieleni przyulicznej
 • Konserwacja zieleni niskiej i wysokiej
 • Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów
 • Koszenie trawników
 • Renowacja trawników
 • Grabienie

Usługi zakładania zieleni

 • Zakładanie terenów zieleni przy obiektach użyteczności publicznej
 • Zakładanie trawników z siewu i rolki
 • Zakładanie nasadzeń rabatowych
 • Nasadzenia drzew i krzewów
 • Formowanie żywopłotów
 • Obsadzanie kwietników

Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej pracy, a także z naszym zapleczem technicznym wykorzystywanym do świadczenia usług pielęgnacji i zakładania zieleni.

Pielęgnacja zieleni w parkach

Pielęgnacja zieleni

Koszenie trawników

Koszenie trawników

Pielęgnacja zieleni przyulicznej

Pielęgnacja zieleni

Konserwacja zieleni

Konserwacja zieleni

Konserwacja zieleni

Konserwacja zieleni

Obsadzanie kwietników

Obsadzanie kwietników

Koszenie trawników

Koszenie trawników

Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów

Cięcie krzewów