Fagus – Natura jest nam bliska logo

Usługi świadczone w sezonie letnim

 

 

• Zamiatanie ręczne i mechaniczne,
• Ręczne oczyszczanie terenów utwardzonych (nawierzchni chodników, dróg, placów, zatok parkingowych, przystanków i pętli transportu zbiorowego, miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego),
• Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych,
• Sprzątanie terenów w trakcie i po zakończeniu imprez plenerowych,
• Likwidacja dzikich składowisk odpadów,
• Codzienne opróżnianie koszy ulicznych.