Fagus – Natura jest nam bliska logo 
 

Usługi świadczone w sezonie zimowym

 

 

• Ręczne odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi i śliskości zimowej na: wyznaczonych głównych ciągach komunikacji pieszej, chodnikach, miejscach parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, zatokach parkingowych, ulicach i placach,
• Mechaniczne odśnieżanie i posypywanie jezdni, ulic i parkingów,
• Usuwanie, załadunek i wywóz śniegu oraz skuwanie lodu,
Firma Fagus Sp. z o. o. do likwidacji i łagodzenia skutków śliskości zimowej stosuje materiały uszorstniające oraz środki chemiczne zgodne z wyznaczonymi standardami.

 

 

 

• Ręczne odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi i śliskości zimowej na: wyznaczonych głównych ciągach komunikacji pieszej, chodnikach, miejscach parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, zatokach parkingowych, ulicach i placach,
• Mechaniczne odśnieżanie i posypywanie jezdni, ulic i parkingów,
• Usuwanie, załadunek i wywóz śniegu oraz skuwanie lodu,
Firma Fagus Sp. z o. o. do likwidacji i łagodzenia skutków śliskości zimowej stosuje materiały uszorstniające oraz środki chemiczne zgodne z wyznaczonymi standardami.