Nasza oferta obejmuje:

LETNIE UTRZYMANIE TERENÓW

W zakresie letniego utrzymania terenów świadczymy następujące usługi:

 • Zamiatanie ręczne
 • Zamiatanie mechaniczne
 • Ręczne oczyszczanie terenów utwardzonych (nawierzchni, dróg, placów)
 • Obsługa imprez masowych
Letnie utrzymanie terenów
do góry

ZIMOWE UTRZYMANIE TERENÓW

W zakresie zimowego utrzymania terenów świadczymy następujące usługi:

 • Ręczne odśnieżanie ulic, chodników, nawierzchni, placów
 • Mechaniczne odśnieżanie ulic
 • Skuwanie lodu
 • Posypywanie ulic mieszkanką solną oraz piaskiem
Zimowe utrzymanie terenów
do góry

ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI

 • Nasadzenia drzew i krzewów
 • Konserwacja zieleni niskiej i wysokiej
 • Koszenie trawników
 • Grabienie
 • Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów
 • Formowanie żywopłotów
 • Zakładanie nasadzeń rabatowych
 • Obsadzanie kwietników
 • Renowacja trawników
Zakładanie i pielęgnacja zieleni
do góry

MAŁA ARCHITEKTURA

Aby dodatkowo wzbogacić tereny zielone nasza oferta obejmuje również dostarczenia elementów małej architektury:

 • Ławki
 • Kosze
 • Donice
 • Kwietniki
 • Ogrodzenia
 • Słupki
Mała architektura
do góry