NATURA JEST NAM BLISKA

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE I PRZYJAZNE OTOCZENIE
TO GŁÓWNE WARTOŚCI, KTÓRYMI SIĘ KIERUJEMY.

Firma Fagus Sp. z o. o. realizuje swoją misję poprzez utrzymywanie otoczenia w czystości, urządzanie i konserwację terenów zieleni oraz zmniejszenie zanieczyszczeń. W naszych działaniach dążymy do minimalizacji ilości odpadów przekazywanych na składowiska, na które oddawane są wyłącznie odpady nie nadające się do powtórnego wykorzystania. Do realizacji pracy wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt techniczny renomowanych firm oraz nowoczesne technologie przyjazne dla środowiska. Posiadamy rzetelny nadzór nad świadczonymi usługami.

O NAS

Firma Fagus Sp. z o. o. od 2007 roku zajmuje się letnim
i zimowym utrzymaniem terenów utwardzonych oraz zakładaniem i kompleksową pielęgnacją terenów zieleni
w Warszawie i okolicach.

Nasi pracownicy posiadają fachową wiedzę, umiejętności i doświadczenie co pozwala nam sprostać najwyższym wymaganiom naszych Klientów. Naszą kadrę tworzą wykwalifikowani absolwenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
z zakresu ogrodnictwa, architektury krajobrazu i ochrony środowiska (posiadający odpowiednie certyfikaty m.in.: Certyfikat Związku Szkółkarzy Polskich oraz ukończony kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni).

Firma Fagus Sp. z o. o. współpracuje z Zarządem Oczyszczania Miasta, Zarządem Zieleni,
jak również z gminami m.st. Warszawy i okolic oraz spółdzielniami mieszkaniowymi.

Wyróżnia nas wysoka jakość usług i nastawienie na budowanie długotrwałych relacji z Klientami. Korzystając z dużego doświadczenia, dajemy naszym Klientom pełne zadowolenie z efektów naszej pracy.

ZAKRES USŁUG

Usługi świadczone
w sezonie letnim

• Zamiatanie ręczne i mechaniczne

• Ręczne oczyszczanie terenów utwardzonych (nawierzchni chodników, dróg, placów, zatok parkingowych, przystanków i pętli transportu zbiorowego, miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego)

• Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych

• Sprzątanie terenów w trakcie i po zakończeniu imprez plenerowych

• Likwidacja dzikich składowisk odpadów

• Codzienne opróżnianie koszy ulicznych.

Usługi świadczone
w sezonie zimowym

• Ręczne odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi i śliskości zimowej na: wyznaczonych głównych ciągach komunikacji pieszej, chodnikach, miejscach parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, zatokach parkingowych, ulicach
i placach

• Mechaniczne odśnieżanie
i posypywanie jezdni, ulic i parkingów

• Usuwanie, załadunek i wywóz śniegu oraz skuwanie lodu.

Firma Fagus Sp. z o. o. do likwidacji
i łagodzenia skutków śliskości zimowej stosuje materiały uszorstniające oraz środki chemiczne zgodne
z wyznaczonymi standardami.

Kompleksowa
pielęgnacja zieleni: miejskiej, przyulicznej, parkowej, komunalnej

drzewo

Prace ogrodnicze na terenach zieleni miejskiej:

• Zakładanie terenów zieleni przy obiektach użyteczności publicznej

• Nasadzenia drzew i krzewów

• Konserwacja zieleni niskiej i wysokiej

• Koszenie i renowacja trawników

• Grabienie wiosenne i jesienne

• Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów

• Formowanie żywopłotów

• Zakładanie nasadzeń rabatowych

• Obsadzanie kwietników

• Zakładanie trawników z siewu i rolki.

Aby dodatkowo wzbogacić tereny zielone nasza oferta obejmuje również dostarczanie elementów małej architektury: ławek, koszy, donic, kwietników, ogrodzeń oraz słupków metalowych.

ZAPLECZE TECHNICZNE

Firma Fagus Sp. z o. o. dysponuje nowoczesnym i rozbudowanym zapleczem technicznym umożliwiającym zapewnienie wysokiej jakości realizowanych usług.

KONTAKT

Firma Fagus Sp. z o. o. realizuje swoją misję poprzez utrzymywanie otoczenia w czystości,
urządzanie i konserwację terenów zieleni oraz zmniejszenie zanieczyszczeń.

FAGUS SP. Z O.O.

Al. Krakowska 110/114
00-971 Warszawa

NIP: 522-284-39-25
Regon: 140929925

(022) 868 25 63

(022) 868 26 73

biuro@fagus.waw.pl